Kdo je Lenka?

Lenka je přední česká tanečnice, která se orientálnímu tanci věnuje od roku 2005. Tanec se stal brzy její velkou vášní a postupně i hlavní profesí. 

Lekce s Lenkou jsou uvolněné a přátelské. Panuje na nich atmosféra bezpečí a vzájemné důvěry. Jen tak je možné otevřít se procesu učení nové dovednosti, což pro nás dospěláky není mnohdy snadné. Výuka je pro Lenku nejvíce naplňujícím aspektem její práce - vést ženy zpět k vlastnímu tělu, poznání sebe sama, propojení s ostatními ženami. Učit se orientálnímu tanci znamená na jedné straně zjemnění a pouštění kontroly, na straně druhé však pracovat i na vytrvalosti.

Pro rok 2021 otevíráme začátečnický kurz v úterý. První lekce je 5. 10. a přidat se můžete do poloviny října. Lenka učí také soukromé lekce a v nabídce je i její online kurz pro začátečnice. 

Navštivte Lenčiny osobní stránky na adrese www.lenkabellydance.cz nebo stránky její taneční skupiny www.hurriya.cz