Kdo je Lenka?

Lenka je přední česká tanečnice, která se orientálnímu tanci věnuje od roku 2005. Tanec se stal brzy její velkou vášní a postupně i hlavní profesí. 

Lekce s Lenkou jsou uvolněné a přátelské. Panuje na nich atmosféra bezpečí a vzájemné důvěry. Jen tak je možné otevřít se procesu učení nové dovednosti, což pro nás dospěláky není mnohdy snadné. Výuka je pro Lenku nejvíce naplňujícím aspektem její práce - vést ženy zpět k vlastnímu tělu, poznání sebe sama, propojení s ostatními ženami. Učit se orientálnímu tanci znamená na jedné straně zjemnění a pouštění kontroly, na straně druhé však pracovat i na vytrvalosti.

U Lenky se můžete učit dvou různým stylům - Salimpour formát a FatChance®Style. Více o těchto stylech najdete přímo v sekci kurzy. Pro rok 2020 otevíráme začátečnické kurzy v úterý a středu. První lekce jsou 22. a 23. 9. a můžete se přidat i v průběhu září. 

Navštivte také Lenčiny osobní stránky na adrese www.lenkabellydance.cz nebo stránky její taneční skupiny www.hurriya.cz