Kdo je Lenka?

Lenka je přední česká tanečnice z Brna. Specializuje se na klasický orientální tanec a také na American Tribal Style® (ATS®).

Publikum oceňuje zejména energičnost jejích vystoupení, cit pro rytmus i interpretaci hudby a precizní techniku snoubící se s elegancí. Je nadšenou propagátorkou taneční školy Salimpour - v současné době je certifikovanou tanečnicí ve formátu Suhaila na úrovni 3 a ve formátu Jamila na úrovni 2 (nejvyšší úroveň je vždy 5). 

Studentky ji vyhledávají pro její svědomitý přístup, hluboké znalosti orientálního tance a lektorské dovednosti podepřené pedagogickým vzěláním. Od července 2014 je také certifikovanou lektorkou American Tribal Style®. Pravidelně vyučuje kurzy a semináře již od roku 2009.

Lenka je uměleckou vedoucí profesionální taneční skupiny Hurriya, která se věnuje skupinovému improvizačnímu stylu ATS®. Skupina Hurriya čítá 15 tanečnic a v současné době patří k nejlepším tanečním skupinám v České republice.

Navštivte osobní stránky na adrese www.afsana.cz nebo www.hurriya.cz